<div align="center"> <h1>Specjalistyczne forum poświęcone oporządzeniu taktycznemu i wojskowemu</h1> <h3>Specjalistyczne forum poświęcone oporządzeniu taktycznemu i wojskowemu, w tym oporządzebniu mojego autorstwa. Zapraszam Krawiec</h3> <p>kamizelka taktyczna</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nic.konto.avx.pl/kamizelki" rel="nofollow">http://nic.konto.avx.pl/kamizelki</a></p> </div>